SOPHOS CENTRAL MOBILE

Ochrona danych, zgodność polityk i zarządzanie aplikacjami dla urządzeń mobilnych.

Umożliwia użytkownikom korzystanie z najnowszych telefonów i tabletów z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa. Pomagamy zabezpieczyć, monitorować i kontrolować urządzenia mobilne za pomocą bezprzewodowej kontroli i portalu dla użytkowników końcowych.

Zapewnij zgodność z przepisami i bezpieczeństwo swoich danych

Dzięki Sophos Mobile, użytkownicy zyskują elastyczność pracy w terenie, niezależnie od rodzaju posiadanego przez nich urządzenia mobilnego.

Check Mobilne i prywatne. Chroni poufne dane dzięki możliwości konfiguracji urządzeń mobilnych w jednolity i bezpieczny sposób, łącznie z politykami haseł i blokowania ekranu

Check Reset zgubionych lub skradzionych urządzeń. W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia pozwala administratorom lub użytkownikom zdalnie zablokować urządzenie i wykasować znajdujące się na nim dane w ciągu kilku sekund.

Check Bezpieczny dostęp do e-maili Zarządzanie dostępem do e-maili przedsiębiorstwa przy użyciu bezpiecznego serwera proxy do Exchange ActiveSync, gwarantującego że do serwera poczty elektronicznej mają dostęp wyłącznie urządzenia zgodne z ustaloną wcześniej polityką.

Check Bieżąca kontrola urządzeń mobilnych Sophos Mobile sprawdza status telefonu z ustalonymi przez firmę zasadami bezpieczeństwa, takimi jak wykrywanie złamania blokady dostępu, konfiguracja hasła lub zainstalowane aplikacje znajdujące się na czarnej liście. Administrator może otrzymać powiadomienie o takiej sytuacji poprzez pulpit administracyjny a dostęp do poczty firmowej dla tego urządzenia może zostać automatycznie zablokowany.

Check Zarządzanie flotą telefonów Podgląd wszystkich urządzeń mobilnych oraz ich statusu. Możliwość przeglądania modelu urządzenia, wersji systemu operacyjnego i wielu innych parametrów urządzenia.

Główne zalety

 Jedno rozwiązanie dla urządzeń iPhone, iPad, Android, Windows Mobile i ChromeOS

 Zapewnia centralną, opartą na rolach konsolę dostępną z przeglądarki internetowej

 Bezprzewodowa rejestracja urządzenia oraz dystrybucja polityk i poleceń

 Regularnie sprawdzanie smartfonów i tabletów pod kątem zgodności z ustaloną polityką bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka utraty danych poprzez kontrolę dostępu do firmowej poczty elektronicznej

 Zdalna lokalizacja, blokada i reset urządzeń, aby zapobiec utracie danych w przypadku utraty urządzenia

 Możliwość rejestracji i zarządzania urządzeniami przez użytkowników poprzez prosty i intuicyjny portal webowy

 Możliwość instalacji lub deinstalacji odpowiednich aplikacji na smartfonach i tabletach

Mobile Control działa z najnowszymi i najpopularniejszymi platformami mobilnymi

Umożliwia pracownikom na korzystanie ze smartfonów i tabletów gwarantując bezpieczeństwo danych.

Zabezpieczenie urządzeń Jedynie użytkownicy, którzy zachowują ustalone zasady polityki bezpieczeństwa mają dostęp do serwerów pocztowych przedsiębiorstwa.

Zatwierdzanie aplikacji użytkownika Enterprise App Store dla urządzeń iPhone, iPad i Android umożliwia określenie aplikacji, jakie użytkownicy mogą lub powinni mieć zainstalowane na swoich urządzeniach mobilnych. Funkcja ta może być stosowana dla dostępnych publicznie aplikacji, jak również dla aplikacji stworzonych samodzielnie.

Łatwość konfiguracji Zmiana ustawień i konfiguracji odbywa się bezprzewodowo, zapewniając kontrolę nad urządzeniami z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili.