Email Protection

Licencja Email Protection do urządzenia Sophos UTM to połączenie wysokiej jakości, dokładnego filtrowania poczty i jej szyfrowania oraz wygodnych narzędzi do zarządzania pocztą zarówno dla administratorów, jak i pracowników.


Filtr antyspamowy:

Doskonale identyfikuje wiadomości typu spam niezależnie od użytego w nich języka czy treści, używając wielu różnych metod wykrywania niechcianej poczty.

Szyfrowanie wiadomości:

Możliwość szyfrowania wiadomości na poziomie bramy pocztowej (S/MIME, OpenPGP) – bez użycia oprogramowania klienckiego czy szkolenia użytkowników końcowych.

Łatwe zarządzenie pocztą:

Umożliwia użytkownikom samodzielne zarządzanie folderem kwarantanny oraz definiowanie indywidualnych czarnych-/białych list poprzez specjalny portal użytkownika.

Filtr reputacyjny:

Nieustannie rozpoznaje i odrzuca do 90% niechcianej poczty w oparciu o filtry reputacji zanim wiadomość zostanie przekazana do odbiorcy.

Zatrzymuje malware:

Blokuje wirusy, wyłudzanie danych poprzez podszywanie się pod inne organizacje oraz niechcianą korespondencję używając dwóch komercyjnych silników antywirusowych, sprawdzania typów MIME oraz filtrów rozszerzeń.

Synchronizacja usług katalogowych:

integracja z Active Directory czy eDirectory automatycznie synchronizuje użytkowników i grupy ułatwiając konfigurację polityk.

Funkcjonalność

Antyspam

Serwis reputacyjny z zaimplementowanym monitorem kampanii spamowych oparty na opatentowanej technologii wykrywania powtarzających się wzorców

Zaawansowane techniki wykrywania spamu: RBL, heurystyka, sprawdzanie SPF, BATV, skanowanie URL, greylisting, sprawdzanie HELO i RDNS, rozbudowane filtry i weryfikacja odbiorcy

Blokowanie spamu i malware’u w czasie transakcji SMTP

Wykrywanie fałszywych linków w wiadomościach email

Globalne czarne- i białe listy dla domen i adresów

Weryfikacja odbiorcy w oparciu o konto w Active Directory

Skanowanie malware’u

Skanowanie ruchu pocztowego SMTP oraz POP3

Dwa komercyjne silniki antywirusowe z ponad 800 000 sygnatur

Skanowanie skompresowanych archiwów przesyłanych w załącznikach niezależnie od liczby spakowań

Skanowanie wiadomości poczty typu embedded

Blokowanie podejrzanych i niechcianych plików w oparciu o sprawdzanie poprawności budowy MIME

Kwarantanna nieskanowalnych lub zbyt dużych wiadomości

Filtrowanie poczty dla nieograniczonej liczby domen pocztowych i skrzynek

Automatyczne aktualizacje sygnatur i wzorców poprzez serwis „Sophos Up2Date”.

Szyfrowanie

Niezauważalne dla użytkowników szyfrowanie i deszyfrowanie poczty SMTP oraz podpis elektroniczny

Zupełnie transparentne, bez konieczności instalacji dodatkowego software’u czy oprogramowania klienckiego

Wsparcie dla S/MIME, OpenPGP oraz TLS

Wsparcie dla serwera kluczy PGP

Skanowanie treści/malware’u również dla zaszyfrowanych wiadomości

Centralne zarządzanie wszystkimi kluczami szyfrującymi i certyfikatami – bez potrzeby dodatkowej dystrybucji kluczy czy certyfikatów

Zarządzanie

Codzienne rozsyłane raporty z kwarantanny poczty użytkowników

Konfigurowalny Portal Użytkownika do samodzielnego zarządzania pocztą dostępny w 15 językach

Anonimizowane raporty w celu zapewnienia poufności danych osobowych

Ponad 50 gotowych zintegrowanych raportów

Eksport raportów do plików PDF lub CSV

Codzienne raporty wykonawcze dostarczane pocztą elektroniczną

Konfigurowalna stopka wiadomości i informacje prawne o firmie

Kreator instalacji i rzetelna pomoc kontekstowa

Korzyści

Zwiększa produktywność pracowników poprzez utrzymywanie ich skrzynek bez niechcianej poczty

Chroni użytkowników przeciwko kradzieżom ich tożsamości i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami

Zapobiega przestojom w sieci korporacyjnej oraz utracie danych spowodowanych infekcjami przez malware

Redukuje ryzyko odpowiedzialności prawnej poprzez automatyczne szyfrowanie poczty

Zmniejsza obciążenie łączy internetowych poprzez wczesne odrzucanie wiadomości

Redukuje dzienny nakład pracy administratora umożliwiając użytkownikom zarządzanie kwarantanną